สิ่งสำคัญภายในวัด
พระธาตุพระอรหันต์

พระธาตุพระอรหันต์ วัดโพธิ์ชัย (พระอารามหลวง)

ประดิษฐานอยู่หน้าพระอุโบสถ วัดโพธิ์ชัย(พระอารามหลวง)  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดหนองคาย  ในตำนานอุรังคธาตุได้ระบุว่าพระธาตุอรหันต์สร้างขึ้นในยุคของการบูรณะพระธาตุพนม ครั้งที่ ๒ สมัยพระยาสุมิตตวงศา กษัตริย์ผู้ปกครองมรุกขนคร  ครั้งเมื่อพระอรหันต์ทั้ง ๕ ได้อัญเชิญพระบรมสาริกธาตุ มาบรรจุในสถานที่สำคัญ ตามตำนานอุรังคธาตุ   และเมื่อพระอรหันต์ทั้ง ๕ เข้าสู่นิพพานอัฐิธาตุของพระอรหันต์ทั้ง ๕ นี้ ได้นำไปประดิษฐานไว้ใน  “เจดีย์พระอรหันต์”  ที่ประดิษฐานอยู่บริเวณหน้าพระอุโบสถวัดโพธิ์ชัย(พระอารามหลวง)ในปัจจุบัน เนื่องจากบนองค์พระธาตุมีสถาปัตยกรรมปูนปั้นนูนสูง เป็นรูปหน้ายักษ์ ชาวหนองคายจึงเรียกพระธาตุองค์นี้ว่า “พระธาตุยักษ์”

คำบูชาพระธาตุอรหันต์

(ตั้งนะโม ๓ จบ)

สัมมามาสัมพุทธโธ  มหาเจติยัง  โพธิชโย  จะ โกณทัญโญ  มหากัสสโป  สารีปุตโต จะมหาลาโภ  นะโมพุทธายะ  โสตถิเต  โหตุ  สัพพะทา ฯ

JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 165.49 KB
โพสเมื่อ : 27 มี.ค. 2558,15:48   อ่าน 2261 ครั้ง